OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY

 W związku ze świętem przypadającym w sobotę 25 grudnia 2021 roku ustanowiono dzień 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy ...

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU POMOCNICZYM I OBSŁUGI PBT

  Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Rzemieślnik Specjalista
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...


INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU KONTA ZACHODNIOPOMORSKIEGO LABORATORIUM DROGOWEGO W KOSZALINIE


OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Laborant w PBT
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PBT

  Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Badań Terenowych (PBT)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

SKARGI I WNIOSKI

INFORMACJA O SPOSOBACH SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE.

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY

W związku ze świętem przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 roku ustanowiono dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy ...

Wyniki wyboru oferty z dnia 13.10.2020.
Zaproszenie do składania ofert.

Znak sprawy: ZD.271.121.2020WH                                                              Koszalin 13.10.2020r.

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby ZLD w Koszalinie jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu transportowego dla potrzeb Pracowni Kruszyw i Betonów w ZLD w Koszalinie zgodnie z określoną specyfikacją.

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Laborant w PBT
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PBT

 Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Badań Terenowych (PBT)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Specjalista w PBT
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PBT

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Pracowni Badań Terenowych (PBT)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...


Szanowni Państwo,


  zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt

w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie 

do niezbędnego minimum.

Zachęcamy Państwa do 

kontaktu mailowego, telefonicznego lub za pomocą innych środków komunikacji.

 

Dziękujemy

 

Wyniki wyboru oferty z dnia 21.02.2020.
Zaproszenie do składania ofert.

 Znak sprawy: ZD.271.33.2020WH                                                              Koszalin 21.02.2020r.

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby ZLD w Koszalinie jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu transportowego dla potrzeb Pracowni Kruszyw i Betonów w ZLD w Koszalinie zgodnie z określoną specyfikacją.

Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zużytych składników majątku 2019

Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zużytych składników majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego wykorzystywanych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie ...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Laborant w PBT
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PBT

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Laboranta w Pracowni Badań Terenowych (PBT)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

Wyniki wyboru oferty z dnia 19.11.2018
Wyniki wyboru oferty z dnia 05.11.2018
Zaproszenie do składania ofert.

Znak sprawy: ZD.271.161.2018WH                                                                                      Koszalin 19.11.2018r.

Dotyczy: leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu transportowego zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert.

Znak sprawy: ZD.271.161.2018WH                                                                                      Koszalin 05.11.2018r.

Dotyczy: leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu transportowego zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 

Zaproszenie do składania ofert

SKARGI I WNIOSKI

INFORMACJA O SPOSOBACH SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

INFORMACJA O POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) oraz art. 8 Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych wyznaczono w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Bogumiłę Mielniczek, kontakt: bogumila.mielniczek@zld.koszalin.pl tel. 94 341 96 45, tel./fax 94 340 48 56.   

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Laborant w PKB
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PKB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Laboranta w Pracowni Kruszyw i Betonów (PKB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

W związku ze świętem przypadającym w sobotę 06 stycznia 2018 roku ustanowiono dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie. Za zaistniałe utrudnienia wszystkich naszych klientów i instytucje współpracujące serdecznie przepraszamy! 

Z poważaniem

Dyrektor Konrad Jachimowski

Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zużytych składników majątku

Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zużytych składników majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego wykorzystywanych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie ...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Laborant w PKB
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PKB

 Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Laboranta w Pracowni Kruszyw i Betonów (PKB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

W związku ze świętem przypadającym w sobotę 11 listopada 2017 roku ustanowiono dzień 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie. Za zaistniałe utrudnienia wszystkich naszych klientów i instytucje współpracujące serdecznie przepraszamy!

 

Z poważaniem

Dyrektor Konrad Jachimowski

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Laborant w PKB
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PKB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Laboranta w Pracowni Kruszyw i Betonów (PKB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik w PMB
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PMB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownika w Pracowni Mas Bitumicznych (PMB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Starszy Laborant w PMB
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PMB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Mas Bitumicznych (PMB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista w PMB
INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista w PKB
INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - kierownik w PMB
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PMB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownika w Pracowni Mas Bitumicznych (PMB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PMB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Pracowni Mas Bitumicznych (PMB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PKB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Pracowni Kruszyw i Betonów (PKB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W SPOSOBIE ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI Z ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE OD 01.01.2017 ROKU

Informujemy Państwa, że po wejściu w życie przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 1454), zmianie ulega sposób rozliczania podatku VAT pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i jej jednostką organizacyjną - Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie. 

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - starszy laborant w PMB
INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - specjalista w PBT
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PMB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie 

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Mas Bitumicznych (PMB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PBT

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie 

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Pracowni Badań Terenowych (PBT)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - starszy laborant w PMB
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PMB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie 

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Mas Bitumicznych (PMB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - starszy laborant w PBT
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PBT

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie 

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Badań Terenowych (PBT)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - starszy laborant w PMB
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie 
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Mas Bitumicznych (PMB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O ZMIANACH KONTAKTOWYCH W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

W związku z reorganizacją zakładu ZLD w Koszalinie od dnia 01.01.2016 roku zmianie uległy niektóre dane kontaktowe do pracowników zatrudnionych w naszej jednostce. Aktualne numery telefonów stacjonarnych i komórkowych, numeru faksu oraz adresy mailowe pracowników udostępniliśmy Państwu w zakładce KONTAKT na naszej stronie internetowej www.zld.koszalin.pl.

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

W związku ze świętem przypadającym w sobotę 26 grudnia 2015 roku ustanowiono dzień 31 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie. Za zaistniałe utrudnienia wszystkich naszych klientów i instytucje współpracujące serdecznie przepraszamy!

 

Z poważaniem

Dyrektor Konrad Jachimowski

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM ZLD W KOSZALINIE

Informujemy Państwa, że w związku z pozytywnym zatwierdzeniem Uchwałą nr 1644/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.10.2015r. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z dniem 01.01.2016r. nastąpi w naszej jednostce reorganizacja. 

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

W związku ze świętem przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2015 roku ustanowiono dzień 28 sierpnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie. Za zaistniałe utrudnienia wszystkich naszych klientów i instytucje współpracujące serdecznie przepraszamy!

 

Z poważaniem

Dyrektor Konrad Jachimowski

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ŚLEDZENIA HARMONOGRAMU BADAŃ REALIZOWANYCH W PMB ZLD W KOSZALINIE NA ZLECENIE RDW, WYDZIAŁU BUDOWY I NADZORU ORAZ WYDZIAŁU MOSTÓW ZZDW W KOSZALINIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zleceniodawców uruchomiliśmy dla Państwa na naszej stronie internetowej www.koszalin.pl w zakładce „realizacje” Harmonogram badań realizowanych w Pracowni Mas Bitumicznych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na zlecenie Rejonów Dróg Wojewódzkich (RDW), Wydziału Budowy i Nadzoru oraz Wydziału Mostów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W POMIARACH WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Informujemy Państwa, że w związku z wdrażaniem nowej opony testowej w urządzeniu pomiarowym produkcji IBDiM SRT-3 (Skid Resistance Tester) służącym do pomiaru poślizgowości nawierzchni drogowych, ZLD w Koszalinie będzie wykonywać w/w badania na oponach typu Barum Bravuris tylko do przełomu maja/czerwca 2015 roku.

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - starszy laborant w PMB
INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - starszy laborant w PKB
ZAPROSZENIE

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie, które odbędzie się w dniu 28.05.2014r. w siedzibie ZLD w Koszalinie, przy ul. Szczecińskiej 31, przeprowadzone przez dr inż. Krzysztofa Błażejowskiego (ORLEN Asfalt, rzeczoznawca w SITK w dziedzinie nawierzchni drogowych). Szkolenie rozpocznie się od godz. 830 i potrwa do1430.

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PMB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Mas Bitumicznych (PMB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM w PKB

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Laborant w Pracowni Kruszyw i Betonów (PKB)
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie...

OGŁOSZENIE O DNIACH WOLNYCH OD PRACY W ZACHODNIOPOMRSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE

W związku ze świętami przypadającymi w sobotę 3 maja 2014 roku oraz 1 listopada 2014 roku ustanowiono dni 2 maja 2014 roku i 10 listopada 2014 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie. Za zaistniałe utrudnienia wszystkich naszych klientów i instytucje współpracujące serdecznie przepraszamy!

 

Z poważaniem

Dyrektor Konrad Jachimowski

ZMIANA DANYCH TELEADRESOWYCH

    Uprzejmie Państwa informujemy, że z dniem 01.03.2014 r. zmianie uległy dane teleadresowe Zachodniopomorskiego Laboaratorium Drogowego w Koszalinie. Zmiany dotyczą numerów telefonów służbowych (stacjonarnych). Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem telefonów umieszczonym w zakładce kontakt.

Z poważaniem
Dyrektor Konrad Jachimowski

ZMIANA NUMERU KONTA

Uprzejmie Państwa informujemy, że w związku z zawarciem umowy w dniu 14.08.2012 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną na otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych zmianie uległ dotychczasowy numer naszego konta. Od dnia 20.09.2012 r. za wykonane przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie usługi badań laboratoryjnych, wystawiamy faktury z nowym numerem konta, na który należy dokonywać wpłat. Nowy numer konta to: 69 1020 4795 0000 9902 0264 4102.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZLD w Koszalinie.

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 303219
Deklaracja dostępności