OGŁOSZENIE O ZMIANACH W SPOSOBIE ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI Z ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIE OD 01.01.2017 ROKU

Informujemy Państwa, że po wejściu w życie przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 1454), zmianie ulega sposób rozliczania podatku VAT pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i jej jednostką organizacyjną - Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie. W związku z powyższym od dnia 01.01.2017 roku prosimy o wystawianie faktur VAT za zrealizowane na rzecz naszego podmiotu usługi i dostawy, w następujący sposób:

 

NABYWCA:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498

 

DANE DO KONTAKTU LUB ODBIORCA/PŁATNIK

ZACHODNIOPOMORSKIE LABORATORIUM DROGOWE W KOSZALINIE

ul. Szczecińska 31

75-122 Koszalin

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256555
Deklaracja dostępnoœci