OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ŚLEDZENIA HARMONOGRAMU BADAŃ REALIZOWANYCH W PMB ZLD W KOSZALINIE NA ZLECENIE RDW, WYDZIAŁU BUDOWY I NADZORU ORAZ WYDZIAŁU MOSTÓW ZZDW W KOSZALINIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zleceniodawców uruchomiliśmy dla Państwa na naszej stronie internetowej www.koszalin.pl w zakładce „realizacje” Harmonogram badań realizowanych w Pracowni Mas Bitumicznych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na zlecenie Rejonów Dróg Wojewódzkich (RDW), Wydziału Budowy i Nadzoru oraz Wydziału Mostów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu istnieje możliwość dokładnego sprawdzenia kiedy do ZLD w Koszalinie wpłynęło zlecenie, w zakładce odnajdą Państwo również informację o terminie dostarczenia próbek do badań (wyciętych z nawierzchni lub pobranych na tacki), oraz sprecyzowaną datę rozpoczęcia i zakończenia badań. Z harmonogramu nasi Klienci dowiedzą się dodatkowo o aktualnym obłożeniu badaniami Pracowni Mas Bitumicznych, co pozwoli Państwu na sprawne podjęcie decyzji o zleceniu badań i wyznaczeniu terminu odbioru robót. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie ureguluje i usprawni współpracę między ZZDW i ZLD w obszarze badań laboratoryjnych mas mineralno-bitumicznych.    

Z poważaniem

Dyrektor Konrad Jachimowski

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256521
Deklaracja dostępnoœci