Zaproszenie do składania ofert.
Leasing operacyjny z opcją wykupu jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu transportowego.

Znak sprawy: ZD.271.161.2018WH                                                                                      Koszalin 05.11.2018r.

Dotyczy: leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu transportowego zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 

Zaproszenie do składania ofertW imieniu Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania

o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:

Leasing operacyjny z opcją wykupu jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu transportowego zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

(opisać przedmiot zamówienia)

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Oferta winna być złożona do dnia 16 listopada do godz. 12:00. w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, Pokój nr 1.

   

                                                                                         Konrad Jachimowski

                                                                                      Dyrektor ZLD w Koszalinie

Załączniki:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTY

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256491
Deklaracja dostępnoœci