OGŁOSZENIE O ZMIANACH W POMIARACH WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Informujemy Państwa, że w związku z wdrażaniem nowej opony testowej w urządzeniu pomiarowym produkcji IBDiM SRT-3 (Skid Resistance Tester) służącym do pomiaru poślizgowości nawierzchni drogowych, ZLD w Koszalinie będzie wykonywać w/w badania na oponach typu Barum Bravuris tylko do przełomu maja/czerwca 2015 roku.Przejście na nową oponę typu PIARC, dzięki ustaleniu empirycznego współczynnika przeliczeniowego, pozwoli na odniesienie uzyskanych wyników do wycofywanej opony – jednak wykonanie badań na oponie typu Barum Bravuris nie będzie już możliwe. Konieczność zastosowania nowej opony typu PIARC w zestawie SRT-3 wynika ze zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.). Wszystkich chętnych do zlecenia badań właściwości poślizgowych nawierzchni zapraszamy do nawiązania kontaktu i podjęcia współpracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258577
Deklaracja dostępnoœci