OGŁOSZENIE O ZMIANACH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM ZLD W KOSZALINIE

Informujemy Państwa, że w związku z pozytywnym zatwierdzeniem Uchwałą nr 1644/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.10.2015r. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z dniem 01.01.2016r. nastąpi w naszej jednostce reorganizacja. Badania wskaźnika zagęszczenia podłoża metodą cylindra wciskanego, objętościomierza piaskowego i wodnego oraz badania dotyczące gruntów realizować będzie Pracownia Badań Kruszyw i Betonów. Prosimy klientów zainteresowanych tymi usługami o kontakt z Kierownikiem Pracowni Badań Kruszyw i Betonów Panem Szymonem Kamińskim tel. 795 400 004. 

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256569
Deklaracja dostępnoœci