Zaproszenie do składania ofert.
Zakup i dostarczenie do siedziby ZLD w Koszalinie jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu transportowego.

 Znak sprawy: ZD.271.33.2020WH                                                              Koszalin 21.02.2020r.

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby ZLD w Koszalinie jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu transportowego dla potrzeb Pracowni Kruszyw i Betonów w ZLD w Koszalinie zgodnie z określoną specyfikacją. Zaproszenie do składania ofert

 

 W imieniu Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup i dostarczenie do siedziby ZLD w Koszalinie jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu transportowego dla potrzeb Pracowni Kruszyw i Betonów w ZLD w Koszalinie zgodnie z określoną specyfikacją.

 (opisać przedmiot zamówienia)

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 Oferta winna być złożona do dnia 28 lutego do godz. 12:00. w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, Pokój nr 1.

  

                                                                                 Konrad Jachimowski

                                                                           Dyrektor ZLD w Koszalinie 

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Zmiana opisu zamówienia

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256587
Deklaracja dostępnoœci