SKARGI I WNIOSKI

INFORMACJA O SPOSOBACH SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI W ZACHODNIOPOMORSKIM LABORATORIUM DROGOWYM W KOSZALINIEPrzyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • Pisemnie – pod adres: Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
 •  Pocztą elektroniczną – pod adres: biuro@zld.koszalin.pl
 • Ustnie do protokołu w siedzibie ZLD w Koszalinie.

 

Skargi i wnioski nadesłane pocztą lub drogą elektroniczną powinny zawierać dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy wnoszącego skargę lub wniosek. ZLD w Koszalinie nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym - zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, stanowiącym, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków w ZLD w Koszalinie przyjmują:

1.  Dyrektor Konrad Jachimowski – w czwartki, w godzinach od 14.00 do 15.30 – po wcześniejszym umówieniu – telefon kontaktowy: 94 341 27 32 lub 604 111 167;

2.  Zastępca Dyrektora Wiesław Hołub – w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 12.00 do 15.00;

3.  Kierownik Pracowni Mas Bitumicznych Karolina Wilczek - w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 12.00 do 15.00;

 

Informacje o stanie załatwionych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać:

 • dzwoniąc na numer telefonu: 94 341 27 32 lub 94 341 96 45
 • kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej: biuro@zld.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258605
Deklaracja dostępnoœci