Pracownia Mas Bitumicznych
Pracownia Mas Bitumicznych zajmuje się badaniem mieszanek mineralno-bitumicznych, badaniem zawartości asfaltu i składu ziarnowego, badaniem gęstości, koleinowaniem...
Pracownia Kruszyw i Betonów
Pracownia Kruszyw i Betonów swoim zakresem obejmuje następujące badania: badanie kruszyw, betonów, prefabrykatów betonowych, projektowanie recept ...
Pracownia Badań Terenowych
W pracowni badań terenowych wykonywane są badania zagęszczenia gruntów po robotach ziemnych, badania nośności i zagęszczenia podbudowy...
Kontakt
ZACHODNIOPOMORSKIE LABORATORIUM DROGOWE
w Koszalinie

ul. Szczecińska 31
75-122 Koszalin
TEL. 94 3419645
FAX. 94 3404856
biuro@zld.koszalin.pl
nasze laboratorium
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 314540
Deklaracja dostępności