Pracownia Mas Bitumicznych

 Pracownia Mas Bitumicznych zajmuje się takimi badaniami, jak:

- badanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
- badanie zawartości asfaltu i składu ziarnowego,
- gęstość,
- gęstość objętościowa,
- wolna przestrzeń,
- wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy,
- koleinowanie,
- opracowanie receptur dla klienta na podstawie dostarczonych materiałów,
- sprawdzenie receptury klienta na podstawie dostarczonych materiałów,
- sprawdzenie receptury klienta na podstawie gotowego wyrobu,
- badanie sczepności międzywarstwowej wg Leutnera,
- wytrzymałość mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie - odporność na działanie wody i mrozu.
- badania emulsji asfaltowej,
- badania asfaltu.


galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 262135
Deklaracja dostępnoœci