Pracownia Badań Terenowych

 W pracowni badań terenowych wykonywane są następujące badania i pomiary:

- badania zagęszczenia gruntów po robotach ziemnych:
     a) badania lekką sondą dynamiczną,
     b) badania płytą dynamiczną.
- badania nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie płytą VSS
- pomiary równości podłużnej nawierzchni planografem,
- pomiary właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni zestawem pomiarowym SRT-3,
- badania ugięć sprężystych nawierzchni belką Benkelmana,
- odwierty konstrukcji nawierzchni,
- odwierty gruntów wraz z rozpoznaniem makroskopowym rodzaju i głębokości zalegania,
- odwierty próbek mieszanki mineralno-bitumicznej,
- badanie odblaskowości oznakowania poziomego (pomiar współczynnika luminacji ß).


galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 262133
Deklaracja dostępnoœci