Pracownia Kruszyw i Betonów

Pracownia Kruszyw i Betonów swoim zakresem obejmuje następujące badania:

- badanie kruszyw stabilizowanych cementem (gruntocementy, podsypki cementowo-piaskowe),
- badanie podbudów z chudego betonu,
- badanie betonów towarowych,
- wstępne badania typu dla obrzeży, krawężników i kostek brukowych,
- wstępne badania typu elementów murowych (bloczki fundamentowe),
- projektowanie recept (podsypki cementowo-piaskowe, grunty stabilizowane cementem, chudy beton,
  betony towarowe, mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne),
- badanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych,
- badanie przydatności kruszyw do produkcji betonów,
- badanie przydatności kruszyw do podbudów stabilizowanych mechanicznie,
- badanie przydatności kruszyw do budowy nasypów, warstw odsączających i odcinających,
- badanie zagęszczenia gruntów metodą Proctora:
      a) metodą cylindra,
      b) metodą piasku kalibrowanego,
      c) metodą objętościomierza wodnego.


galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 262131
Deklaracja dostępnoœci