Badanie barwy oznakowania poziomego (współczynnik luminacji β)

W dniu 16.06.2014 roku, na podstawie Uchwały Nr 938/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2014 roku, Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie otrzymało nieodpłatnie od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie reflektometr ZRM 1021 Zehntner 450/00
Urządzenie będzie wykorzystywane podczas oceny jakości oznakowania poziomego na drogach województwa co powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Reflektometr posiada aktualny certyfikat wzorcowania. Wszystkich zarządców dróg chętnych do weryfikacji jakości wykonanego oznakowania poziomego zapraszamy do współpracy.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256545
Deklaracja dostępnoœci