Badania porównawcze zestawu SRT-3 w IBDiM w Warszawie

W dniach 03.-04.06.2014 pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział w Warszawie w organizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zakład Diagnostyki Nawierzchni badaniach porównawczych zestawów SRT-3 służących do wykonywania pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni drogowych. 
Cykliczny udział w tego typu badaniach jest niezwykle ważny ze względu na potwierdzenie prawidłowości otrzymywanych wyników badań i ich korelacji z wynikami otrzymywanymi przez pozostałe użytkowane na terenie Polski zestawy SRT-3. W tegorocznych badaniach porównawczych wzięło udział 15 ekip między innymi z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256605
Deklaracja dostępnoœci