Seminarium Naukowo-Techniczne

W dniu 28.05.2014 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie odbyło się Seminarium Naukowo – Techniczne na temat mieszanek mineralno-asfaltowych (projektowanie, badania, wytyczne techniczne, wprowadzenie do obrotu). 
Spotkanie poprowadził dr inż. Krzysztof Błażejowski ekspert, rzeczoznawca w dziedzinie budowy dróg, autor wielu artykułów i publikacji, aktywny uczestnik procesów normalizacyjnych i opiniodawczych dotyczących lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych. W Seminarium udział wzięli przedstawiciele zarządców dróg i inwestorów oraz wykonawców robót. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.  Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie pozytywnie wpłyną na jakość dróg budowanych w naszym regionie. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256509
Deklaracja dostępnoœci