System Zarządzania Jakością w ZLD w Koszalinie

W dniu 09.05.2014 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie odbyło się szkolenie kadry pracowniczej związane z wprowadzaną w naszej jednostce Księgą Zarządzania Jakością w Laboratorium. 
Celem spotkania było omówienie polityki jakości i jej celów, zaprezentowano wdrażaną Księgę Zarządzania Jakością w Laboratorium, przedstawiono proces podstawowy czyli postępowanie badawcze, zapoznano kadrę z procedurami postępowania oraz schematem organizacyjnym. Szkolenie przeprowadziła firma konsultingowa Biuro Projektów Inwestycyjnych „AG-CEL” s.c. Podjęte działania umożliwią ubieganie się o certyfikat laboratorium badawczego, potwierdzającego posiadanie wdrożonych systemów mających na celu uzyskanie rzetelnych wyników, wydawany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Techniki Betonowej
w Warszawie.     

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256480
Deklaracja dostępnoœci