Jakość w ZLD w Koszalinie

W trosce o świadczenie naszym klientom usług o jak najwyższej jakości informujemy, że w kwietniu zakończyliśmy proces sprawdzenia, kalibracji, wzorcowania i certyfikacji 44 naszych maszyn i urządzeń używanych w trakcie realizacji zleconych badań laboratoryjnych. Wszystkie poddane sprawdzeniu maszyny i urządzenia otrzymały odpowiednie dokumenty potwierdzające ich właściwe działanie. Sprawdzenia dokonały laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji takie jak: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Laboratorium Pomiarowe „MUTECH”, Aparatura Pomiary Laboratoria APLAB Sp. z o.o., Laboratorium Wzorcujące VOBITECH, Laboratorium wzorcujące KASPOLAB, ZEHNTNER GmbH Testing Instruments, Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku, P.P.U. Omega Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom w zakresie kontroli urządzeń i maszyn badawczych, nasi klienci zyskają pewność co do rzetelności i obiektywizmu uzyskanych przez ZLD w Koszalinie wyników.

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256473
Deklaracja dostępnoœci