Wspomnienie współtwórcy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie Pana mgr inż. Marka Pysza

Z głębokim żalem zawiadamiamy Państwa, że w lutym 2021 roku zmarł Pan mgr inż. Marek Pysz, który swoją postawą i staraniami przyczynił się do utworzenia naszej jednostki – Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie.Gdy w 2010 roku samorząd Województwa Zachodniopomorskiego stanął przed koniecznością zlikwidowania Laboratorium Drogowego Gospodarstwa Pomocniczego przy ZZDW w Koszalinie, Pan Marek Pysz,  pełniący wówczas funkcję Kierownika tego zakładu, zaproponował nową formułę jego prowadzenia w postaci samofinansującego się samorządowego zakładu budżetowego. W porozumieniu z ówczesnym Dyrektorem ZZDW w Koszalinie Panem Bogdanem Krawczykiem, oraz przy wsparciu i akceptacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Władysława Husejki i Przewodniczącego Sejmiku Pana Olgierda Geblewicza z dniem 1 października 2010 roku Uchwałą Nr XLIII/513/10 utworzono Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie. Na pierwszego Dyrektora tej jednostki powołano właśnie Pana Marka Pysza. Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu udało się zatrzymać doświadczoną kadrę, bazę sprzętową, oraz zdolności usługowe, które w nowej rzeczywistości pozwoliły dalej pełnić ważną rolę wspierającą inwestorów infrastrukturalnych w ocenie jakości wykonywanych robót budowlano-drogowych. Rodzinie i bliskim Pana Marka Pysza składamy wyrazy współczucia.

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 259051
Deklaracja dostępnoœci