Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2020 roku

Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych w mijającym 2020 roku spowodowanych lockdownem i ograniczeniem działalności wielu branż oraz wstrzymaniem ze względu na niepewną sytuację finansową niektórych inwestycji infrastrukturalnych, Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie ocenia miniony czas za intensywnie przepracowany i bogaty w nowe wyzwania i doświadczenia. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry zakładu i odpowiedzialnemu funkcjonowaniu w dobie trwającej epidemii i zagrożeń z nią związanych byliśmy w stanie realizować postawione przed naszą jednostką zadania statutowe w zakresie kontroli jakości wykonanych prac na drogach Województwa Zachodniopomorskiego. Z sukcesem zacisnęliśmy w 2020 roku naszą współpracę z GDDKiA i IBDiM w zakresie sprawdzenia i kalibracji posiadanych urządzeń diagnostycznych: ugięciomierza dynamicznego FWD, profilografu laserowego RSP oraz zestawu SRT-3 do badań właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. Mijający rok to wypracowany przychód w wysokości 1 910.000,00 zł netto. Poszczególne Pracownie wypracowały następujące przychody: Pracownia Mas Bitumicznych – 710.000,00 zł netto, Pracownia Kruszyw i Betonów – 318.000,00 zł netto, Pracownia Badań Terenowych – 857.000,00 zł netto. Struktura przychodów ZLD w Koszalinie w 2020 prezentuje się następująco: 19% to przychody z badań realizowanych w ramach budów Regionalnego Programu Operacyjnego, 46% to przychody z  badań realizowanych w ramach budów Rejonów Dróg Wojewódzkich ZZDW, 34% to przychody z badań realizowanych dla podmiotów zewnętrznych, 1% przychodu uzyskano w ramach obsługi Zimowego Utrzymania Dróg. W 2020 zrealizowaliśmy badania próbek nawierzchni bitumicznych na kwotę 603.000,00 zł netto, badania betonów, prefabrykatów, gruntocementów na kwotę 217.000,00 zł netto, na badaniach kruszyw i gruntów zarobiliśmy 80.000,00 zł netto, za badania parametrów nawierzchni (nośność, ugięcia, równość) - 180.000,00 zł netto, badanie właściwości przeciwpoślizgowych przyniosło przychód w wysokości 201.000,00 zł netto, na obsłudze dyżurów zimowego utrzymania dróg - 23.000,00 zł netto. W minionym roku 2020 zrealizowaliśmy zakupy inwestycyjne na kwotę 192.000,00 zł (samochód transportowy MAN, tablicy sygnalizacyjna U-26A, aparat Pull-off). Liczymy, że kolejny rok 2021 okaże się również podobnie satysfakcjonujący pod względem ilości zleconych i zrealizowanych badań.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 248272