Wzorcowanie maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych naszym kontrahentom usług, maszyny i urządzenia używane podczas badań laboratoryjnych w ZLD w Koszalinie poddawane są cyklicznej kalibracji, wzorcowaniu lub sprawdzeniu działania zgodnie z procedurami producentów.
Dzięki tym działaniom zyskujemy pewność otrzymywania rzetelnych i uczciwych wyników, nie obarczonych błędami wynikającymi z niesprawności zastosowanych urządzeń mierniczych i badawczych. W mijającym roku 2020 dokonaliśmy między innymi kalibracji ugięciomierza dynamicznego FWD – sprawdzenie urządzenia wykonane zostało u producenta w Danii w firmie DYNTAEST. Ponad to uzyskaliśmy świadectwa kontroli potwierdzające sprawność użytkowanych przez ZLD w Koszalinie ekstraktorów ultradźwiękowych i ubijaków Marshalla – sprawdzenia dokonał autoryzowany serwis firmy InfraTest firma VIATECO. Z drobnych sprzętów pomiarowych wzorcowaniu poddane zostały: stoper elektroniczny, czujniki zegarowe i termometry szklane cieczowe. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania wpływają pozytywnie na odbiór naszej jednostki jako podmiotu godnego zaufania i dbającego o utrzymanie jak najwyższego standardu oferowanych usług.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 248271