Ocena okresowa pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie

Informujemy Państwa, że w listopadzie 2020 roku w wyniku przeprowadzonej po raz kolejny w naszej jednostce okresowej oceny pracowników, wszyscy członkowie kadry ZLD w Koszalinie uzyskali wynik pozytywny.
Celem diagnozy jest optymalne wykorzystanie potencjału pracowniczego poprzez określenie przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku, planowanie rozwoju zawodowego i szkoleń pracownika oraz dostarczanie pracownikowi informacji o ocenie jego efektywności. Mamy nadzieję, że okresowa ocena przyczynia się do podnoszenia jakości realizowanych przez nas usług i wskazuje kierunki dalszego doskonalenia zawodowego naszej kadry w celu zwiększenia kompetencji.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 248294