Pomiary porównawcze urządzeń do diagnostyki nawierzchni – badania międzylaboratoryjne zestawów pomiarowych SRT-3

Informujemy Państwa, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie, w dniu 22 maja 2020 roku przeprowadziło pomiary współczynnika tarcia nawierzchni na odcinku referencyjnym wyznaczonym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w ramach Programu Zapewnienia Jakości realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Badania miały na celu ocenę odtwarzalności i powtarzalności uzyskiwanych wyników w zbliżonych warunkach pomiarowych przy zastosowaniu tego samego rodzaju urządzeń. Coroczna możliwość serwisowania i kalibracji zestawu SRT-3 w siedzibie producenta (IBDiM) oraz weryfikacja otrzymywanych wyników w odniesieniu do innych urządzeń tego typu eksploatowanych przez Wydziały Technologii poszczególnych Oddziałów GDDKiA daje gwarancję świadczenia przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie usług najwyższej jakości.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258651
Deklaracja dostępnoœci