Szkolenie „Ewidencja i sprawozdawczość w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami”

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań w Bazie Danych o Odpadach również nasza jednostka podjęła działania zmierzające do funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Osoby odpowiedzialne w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie za gospodarkę odpadami oraz ich utylizację w styczniu ubiegłego roku wystąpiły z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o zarejestrowanie jednostki w BDO. ZLD w Koszalinie zostało zarejestrowane w BDO pod numerem 000212236. Aby możliwe było poprawne funkcjonowanie w obszarze sprawozdawczości i ewidencji z wytworzonych odpadów konieczne było również zarejestrowanie zakładu w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami prowadzonym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. W celu pogłębienia wiedzy w powyższych zagadnieniach pracownicy ZLD w Koszalinie w dniu 14 lutego 2020 roku wzięli udział w Gdańsku w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Eko-Soft.pl – producenta oprogramowania służącego do obsługi odpadów na poziomie przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: logowanie do systemu BDO i rola użytkowników głównych i podrzędnych, określenie miejsca prowadzenia działalności, Karty Przekazania Odpadów – ich status (planowana/zatwierdzona/potwierdzenie wygenerowane/potwierdzenie przyjęcia/potwierdzenie transportu), sprawozdawczość elektroniczna w BDO. Zdobyta wiedza pozwoli nam na sprawne funkcjonowanie w zakresie gospodarki odpadam w naszej jednostce.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258667
Deklaracja dostępnoœci