Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2019 roku

Miniony rok 2019 w działalności Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie upłynął pod znakiem intensywnych działań i pracy ukierunkowanej na podniesienie jakości świadczonych usług poprzez modernizację posiadanego parku maszyn i urządzeń oraz udział w szeregu badań biegłości/międzylaboratoryjnych potwierdzających kompetencje i umiejętności personelu w obszarze świadczonych usług.
W 2019 roku udało się nam wypracować przychód w wysokości 1 800.000,00 zł netto. Poszczególne Pracownie wypracowały następujące przychody Pracownia Mas Bitumicznych – 663.000,00 zł netto, Pracownia Kruszyw i Betonów – 336.000,00 zł netto, Pracownia Badań Terenowych – 747.000,00 zł netto. Struktura przychodów ZLD w Koszalinie w 2019 prezentuje się następująco: 26% to przychody z badań realizowanych w ramach budów Regionalnego Programu Operacyjnego, 36% to przychody z  badań realizowanych w ramach budów Rejonów Dróg Wojewódzkich ZZDW, 33% to przychody z badań realizowanych dla podmiotów zewnętrznych, 5% przychodu uzyskano w ramach obsługi Zimowego Utrzymania Dróg. W 2019 zrealizowaliśmy badania próbek nawierzchni bitumicznych na kwotę 572.000,00 zł netto, badania betonów, prefabrykatów, gruntocementów na kwotę 181.000,00 zł netto, na badaniach kruszyw i gruntów zarobiliśmy 68.000,00 zł netto, za badania parametrów nawierzchni (nośność, ugięcia, równość) - 172.000,00 zł netto, badanie właściwości przeciwpoślizgowych przyniosło przychód w wysokości 186.000,00 zł netto, na obsłudze dyżurów zimowego utrzymania dróg - 81.000,00 zł netto. W minionym roku 2019 zrealizowaliśmy zakupy inwestycyjne na kwotę 25.000,00 zł (ubijak Marshalla o podstawie drewnianej). Na szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry wydaliśmy 29.000,00 zł. Liczymy, że rozpoczynający się rok 2020 będzie również satysfakcjonujący pod względem ilości zleconych i zrealizowanych zadań związanych z kontrolą jakości na drogach Województwa Zachodniopomorskiego.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256613
Deklaracja dostępnoœci