Narada podsumowująca mijający 2019 rok działalności ZLD w Koszalinie

W dniu 19 grudnia kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie spotkała się na naradzie podsumowującej mijający 2019 rok w trakcie której przeanalizowano i omówiono sukcesy oraz porażki i zarysowano perspektywy oraz wyznaczono cele do osiągnięcia w kolejnym roku działalności. 
Kolejny raz (podobnie jak w 2018 roku)  nasza jednostka osiągnęła założony w planie finansowym poziom przychodów, co świadczy o wytężonej pracy całego zespołu zatrudnionego w ZLD w Koszalinie. Dzięki intensywnemu realizowaniu zleceń związanych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu będącego na wyposażeniu laboratorium: profilografu laserowego, ugięciomierza dynamicznego i reflektometru do badań oznakowania poziomego, udało się wyraźnie zwiększyć wpływy z usług świadczonych przez Pracownię Badań Terenowych. Doceniono zaangażowanie kadry ZLD w Koszalinie w udział w tworzeniu wytycznych diagnostyki nawierzchni dla zarządców dróg poziomu wojewódzkiego oraz badaniach międzylaboratoryjnych realizowanych wraz z GDDKiA, co potwierdziło prawidłowe działanie naszych maszyn i urządzeń oraz kompetencje personelu je obsługującego. W trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych w zakładzie w mijającym roku wyznaczono specjalistę ds. BHP. W trakcie narady przeanalizowano i przypomniano o wykonanych w bieżącym roku badaniach środowiska pracy (hałas, pyły, wolna krzemionka, czterochloroeten, drgania) i potwierdzono udział osób zatrudnionych w okresowych badaniach lekarskich. Podczas narady zapoznano pracowników ZLD w Koszalinie z bieżącą sytuacją finansową zakładu. Spotkanie stało się również okazją do uroczystego pożegnania Pana Mieczysława Niżyńskiego – naszego wieloletniego współpracownika, który w najbliższym czasie przejdzie na zasłużoną emeryturę.  Na koniec narady złożono z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia zdrowia i pokoju wszystkim pracownikom naszego zakładu oraz pomyślności w nadchodzącym 2020 roku.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258628
Deklaracja dostępnoœci