Udział kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w kursie medycznym „Pierwsza pomoc”

W dniu 7 listopada 2019 roku kadra naszej jednostki wzięła udział w zorganizowanym przez firmę SYMULMED Jarosław Kalenik kursie medycznym „Pierwsza pomoc”.
Program szkolenia realizowany był zgodnie z wytycznymi European Resuscitation Council 2015. Obejmował między innymi przypomnienie ogólnych wiadomości o pierwszej pomocy i jej aspektami prawnymi, oceny stanu poszkodowanego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ran ciała i krwotoków oraz omówienie stanów zagrożenia życia w tym: zadławienia, udaru, zawału oparzenia, urazów kostnych itp. Dzięki zdobytej wiedzy i przećwiczeniu umiejętności dotyczących ratowania życia osoby zatrudnione w ZLD w Koszalinie cechuje wysokie poczucie bezpieczeństwa co poprawia komfort pracy w naszej jednostce. Gotowość służenia innym zarówno w siedzibie zakładu jak i podczas wykonywania prac na drodze w terenie w momencie zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego jest dla naszej kadry bardzo istotna, dlatego przywiązujemy do odbytego kursu bardzo dużą wagę.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256513
Deklaracja dostępnoœci