Plany inwestycyjne Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na rok 2020

Miło nam Państwa poinformować, że na wniosek Dyrektora ZLD w Koszalinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz, decyzją Nr 1/2019/WIiT, zastosował względem naszego laboratorium ulgę w spłacie niepodatkowej należności o charakterze publicznoprawnym, w postaci umorzenia płatności nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018, w kwocie 209 501,720 zł.
Pozytywna decyzja umożliwiła ujęcie w przyszłorocznym projekcie planu budżetu jednostki zakupów inwestycyjnych zabezpieczających optymalną działalność zakładu, ukierunkowaną na realizację zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg, ulic, mostów polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych, pomiarów i prac terenowych na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdów i osób. Maszyny i urządzenia w które planujemy się doposażyć w przyszłym roku to: pojazd osobowo-transportowy do przewozu pracowników i urządzeń laboratoryjnych w miejsca wykonywania badań i pomiarów, przyczepa sygnalizacyjna U-26a poprawiająca bezpieczeństwo kadry podczas badań diagnostycznych na drogach o intensywnym natężeniu ruchu, aparat automatyczny Pull-off do określania wytrzymałości na odrywanie powierzchniowych warstw betonu.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256532
Deklaracja dostępnoœci