Kampania pomiarowa dla Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

W miesiącu październiku 2019 roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w ramach przeprowadzanej kampanii diagnostycznej dla ZZDW w Koszalinie wykona pomiary ugięć dynamicznych i właściwości przeciwpoślizgowych na drogach Województwa Zachodniopomorskiego.
Badania ugięciomierzem dynamicznym FWD obejmą 76 kilometrowy odcinek dróg, a badania zestawem SRT-3 do oceny szorstkości jezdni 165 kilometrowy odcinek dróg. Realizacja pomiarów odbywać się będzie w oparciu o użytkowany przez ZLD w Koszalinie sprzęt: ugięciomierz FWD duńskiej firmy DYNATAEST oraz przyczepkę do badań właściwości przeciwpoślizgowych wyprodukowaną przez IBDiM w Warszawie. Otrzymane wyniki posłużą zarządcy dróg do oceny ich jakości i stanu. Dzięki tego typu diagnostyce istnieje możliwość skuteczniejszego dostrzegania dróg o złych parametrach użytkowych w zarządzanej sieci i planowania niezbędnych napraw, remontów i przebudów.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256478
Deklaracja dostępnoœci