Badania porównawcze zestawów SRT-3

W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych Państwu usług, Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie po raz kolejny wzięło udział w corocznych badaniach biegłości w zakresie pomiarów właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. 
W dniach 10-11 czerwca 2019 roku w Józefowie pod Warszawą na zaproszenie organizatorów:  GDDKiA oraz IBDiM, czternaście zestawów SRT-3 zostało skalibrowanych i sprawdzonych pod kątem poziomu otrzymywanych wyników, ich jakości, powtarzalności i jednorodności. Spotkanie stało się również okazją do wdrożenia do użytkowania zakupionych w roku bieżącym nowych opon testowych i wzorcowych sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzięki tego typu inicjatywom zespół pomiarowy naszego laboratorium otrzymuje potwierdzenie, że realizowane dla naszych klientów usługi zachowują wysoki standard i jakość, a otrzymywane wyniki są rzetelne i prawdziwe.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258655
Deklaracja dostępnoœci