Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle nowych przepisów – ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów stosowanych w drogownictwie oraz betonu towarowego

W dniu 25.04.2019r. przedstawiciel Pracowni Kruszyw i Betonów Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wziął udział w Warszawie w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów.
Wykłady dotyczyły problematyki: systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych, zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym, oznakowanie CE, oznakowanie znakiem budowlanym, stosowanie norm zharmonizowanych w kontekście wyrobów stosowanych w drogownictwie, system nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych. Szkolenie prowadził ekspert z zakresu przepisów dotyczących wyrobów budowlanych, wieloletni pracownik organu nadzoru budowlanego i resortu budownictwa, współautor ostatnich nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych Pan Roman Sobczak. Pozyskana wiedza pozwoli na skuteczniejsze reagowanie w przypadku nieprawidłowości związanych z próbą wbudowywania materiałów nie spełniających wymagań Inwestora.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256594
Deklaracja dostępnoœci