Szkolenie pracowników ZLD w Koszalinie w celu uzyskania uprawnień do kierowania ruchem drogowym oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg i wykonawcom robót prowadzących prace w pasie drogowym

W dniu 05.04.2019r. pracownicy ZLD w Koszalinie z Pracowni Kruszyw i Betonów, wykonujący w ramach obowiązków służbowych pomiary i badania laboratoryjne w pasie drogi, wzięli udział w szkoleniu dającym upoważnienie do ręcznego kierowania ruchem drogowym. 
Kurs zorganizowało Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Koszalinie. Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi zdarzeniami mogącymi mieć miejsce na drodze podczas wykonywanych czynności jest niezwykle istotna i ważna ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Dzięki zdobytym uprawnieniom  i umiejętnościom przeszkolona kadra ZLD w Koszalinie będzie mogła - w przypadkach tego wymagających - samodzielnie kierować ruchem drogowym w obszarze wykonywanych badań laboratoryjnych przy wyłączeniu jednego z pasów ruchu. Wszystkich kierowców spotykających na swoich drogach ekipy wykonujące pomiary i badania prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, cierpliwość i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem!  

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256548
Deklaracja dostępnoœci