Warsztaty na temat Wytycznych Diagnostyki Stanu Nawierzchni Zegrze 2019

W dniach 02-03 kwietnia 2019 roku kadra Pracowni Badań Terenowych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięła udział w zorganizowanych w Zegrzu pod Warszawą warsztatach poświęconych dyskusji nad stworzonym dokumentem Wytycznych Diagnostyki Stanu Nawierzchni (WDSN). 
Wytyczne powstały w wyniku współdziałania sześciu zarządców dróg szczebla wojewódzkiego, zainteresowanych ich pojawieniem się i wdrożeniem do stosowania. Rolę konsultanta przy tworzeniu WDSN pełniła firma Heller Consult Sp. z o. o. Spotkanie w Zegrzu okazało się świetnym miejscem do zaprezentowania osobom na co dzień zajmującym się diagnostyką nawierzchni możliwości jakie posiada sprzęt będący na wyposażeniu ZLD w Koszalinie: ugięciomierz dynamiczny, profilograf laserowy i zestaw SRT-3 do badań właściwości przeciwpoślizgowych. Podczas wykładów uczestnicy warsztatów poznawali zagadnienia związane z wykorzystaniem danych diagnostycznych do prognozowania stanu nawierzchni dróg oraz planowaniem zabiegów utrzymaniowych, udostępnianiem danych diagnostycznych, technikami pomiarowymi, sposobami kontroli jakości danych pomiarowych, wizualizacją danych diagnostycznych. O istotności wydarzenia niech świadczy fakt, że toczącym dyskusjom przypatrywali się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, żywo zainteresowani dokumentem regulującym diagnostykę stanu nawierzchni na poziomie wojewódzkim. Pracownicy ZLD w Koszalinie dzięki możliwości uczestniczenia w warsztatach zdobyli aktualną wiedzę na temat kierunków rozwoju i przyszłości szeroko pojętej diagnostyki nawierzchni.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256495
Deklaracja dostępnoœci