Udział w szkoleniu: Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg

W ramach samodoskonalenia zawodowego pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w dniach 26-27 marca 2019 roku wzięli udział we Wrocławiu w szkoleniu z technologii utrzymania i remontów nawierzchni dróg. 
Wykłady prowadziło dwóch prelegentów: mgr inż. Paweł Berg z BITUNOVA i dr inż. Krzysztof Błażejowski. Szkolenie zostało zorganizowane przez uznany w kraju ośrodek kształtujący kadry branży budowlanej i drogowej Centrum Szkolenia Perspektywa Ekspertów. Pracownicy ZLD w Koszalinie z Pracowni Mas Bitumicznej w trakcie kursu zapoznali się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi: kationowych emulsji asfaltowych (czym są, produkcja, technologia remontów cząstkowych z ich zastosowaniem), zabiegów powierzchniowych napraw nawierzchni, mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno, skropienia podbudów i złączeń międzywarstwowych, cienkich warstw ścieralnych na gorąco. Zdobyta wiedza posłuży nam do efektywniejszego doradztwa zarządcom dróg w procesie wyboru technologii napraw nawierzchni. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256546
Deklaracja dostępnoœci