Seminarium na temat praktycznych zastosowań asfaltów WMA i korzyści z tego płynące oraz asfaltów HiMA do trwałych nawierzchni nowej generacji

Miło nam Państwa poinformować, że kadra ZLD w Koszalinie w dniu 26 marca 2019 w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Koszalinie. 
Spotkanie prowadzili eksperci Biura Badań i Rozwoju Lotos Asfalt Pani Agnieszka Kędzierska i Pan Piotr Miderski. W trakcie szkolenia omówiono przykłady zastosowań asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy, przedstawiono korzyści płynące z wyboru tego rozwiązania oraz zwrócono uwagę na charakterystyczne uwarunkowania dotyczące prawidłowego transportu, przechowywania i wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych z tego rodzaju lepiszczem. Zapoznano również uczestników seminarium z asfaltami bardzo wysokomodyfikowanymi polimerami HiMA, o szczególnej odporności na starzenie, spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe oraz odkształcenia trwałe. Dynamicznie rozwijające się technologie w budownictwie drogowym wymagają również ze strony Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie ciągłego monitorowania i wskazywania potencjalnym inwestorom kierunków rozwiązań przynoszących korzyści eksploatacyjne i ekonomiczne zarządcom dróg.   

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256493
Deklaracja dostępnoœci