Porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, a ZLD w Koszalinie w zakresie diagnostyki i sprawdzenia jakości robót na drogach przebudowywanych i rozbudowywanych w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Maklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

W dniu 11.03.2019 roku w Koszalinie nasza jednostka zawarła porozumienie z ZZDW w Koszalinie na mocy którego będziemy kontrolować jakość wykonanych robót drogowych na drogach wojewódzkich nr 122 i nr 115 na zadaniach: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo”, „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 – etap II”, „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez miejscowość Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115”. 
Inwestycja realizowana jest w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wartość planowanych badań to ponad 150.000,00 zł.  

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256518
Deklaracja dostępnoœci