Porozumienie między ZZDW w Koszalinie – Wydział Dróg / RDW, Wydział Mostów, Wydział Budowy i Nadzoru (w zakresie monitoringu w okresie gwarancji), a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w sprawie badań laboratoryjnych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w 2019 roku

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie w dniu 18.02.2019 roku porozumienie obejmujące badania diagnostyczne na drogach Województwa Zachodniopomorskiego i kontrolę jakości na zaplanowanych w 2019 roku przebudowach dróg oraz obiektach mostowych i inwestycjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
W ramach porozumienia nasze laboratorium wykona badania na planowaną kwotę 550.000,00 zł na budowach i przebudowach rozlokowanych w siedmiu Rejonach Dróg Wojewódzkich. Dzięki naszej pracy Inwestor uzyska możliwość bieżącej kontroli jakości poszczególnych etapów realizowanej inwestycji i podstawy do podjęcia odpowiednich kroków w przypadku odstępstwa wykonanych prac od wymagań zawartych w SST. 

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256492
Deklaracja dostępnoœci