Kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe pracowników Pracowni Kruszyw i Betonów ZLD w Koszalinie

W dniach 25-28 luty 2019 roku kadra naszej jednostki wzięła udział w kursie: „Laborant w laboratorium betonu i kruszyw” zorganizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy. 
To już kolejna wizyta naszych pracowników w tej instytucji w trakcie której pogłębiamy naszą wiedzę i umiejętności w dziedzinie badań laboratoryjnych betonu, kruszyw i prefabrykatów. Podczas kursu nasi koledzy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi cementu, kruszyw i domieszek do betonów, wymagań, właściwości i produkcji betonu oraz dowiedzieli się jakie urządzenia, zgodnie z wymaganiami norm, używane są podczas kontroli betonu. Oprócz zajęć teoretycznych kursanci wykonywali również badania w laboratorium ITB gdzie zaistniała możliwość weryfikacji umiejętności czynności wykonywanych w pracy w ramach obowiązków służbowych. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i zdolności, który pracownicy naszego laboratorium zaliczyli pozytywnie.  

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256517
Deklaracja dostępnoœci