Udział w szkoleniu: Mieszanki mineralno – asfaltowe i nawierzchnie asfaltowe – aktualne przepisy krajowe: WT-2:2014 część I, WT-2:2016 część II

Po raz kolejny pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie mieli okazję wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez jedno z prężniej działającym na rynku krajowym laboratorium Pana Wojciecha Bogackiego, aktywnie uczestniczące w procesach realizacji wielu kontraktów budowy dróg krajowych i autostrad w zakresie oceny jakości wykonanych prac. 
W dniach od 6 do 8 lutego 2019 roku w Rzgowie pod Łodzią kadra naszego zakładu reprezentująca Pracownię Mas Bitumicznych korzystała z wiedzy, doświadczeń i umiejętności osób prowadzących szkolenie podnosząc własne kompetencje i zdolności. Pracownicy ZLD w Koszalinie szczególnie sobie chwalą możliwość praktycznego uczestnictwa w badaniach laboratoryjnych stanowiących zakres szkolenia, które staje się okazją do wymiany poglądów i uwag na temat sposobu ich prawidłowego przeprowadzenia. Dla osób biorących udział w kursie konfrontacja i porównanie metod wykonywania badań takich jak: sczepność międzywarstwowa, zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, przesiewanie agregatu mineralnego, daje dodatkową pewność i przekonanie o ich poprawnym przeprowadzeniu w toku bieżącej działalności, zgodnie z założeniami obowiązujących norm.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256616
Deklaracja dostępnoœci