Spotkanie z pracownikami naukowymi Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

W dniu 24 stycznia 2019 roku pracownicy naszego zakładu: Dyrektor Konrad Jachimowski i Zastępca Dyrektora Wiesław Hołub, uczestniczyli w Gdańsku w rozmowach z przedstawicielami Katedry Inżynierii Drogowej dr inż. Bohdanem Dołżyckim i dr inż. Piotrem Jaskułą na temat podjęcia ewentualnej współpracy w zakresie wykonywania badań diagnostycznych nawierzchni dróg i opracowania w oparciu o otrzymane wyniki technologii napraw i remontów. 
Posiadane przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie urządzenia do pomiarów ugięć dynamicznych nawierzchni FWD, profilograf laserowy do określania równości podłużnej, poprzecznej, koleiny i makrotekstury, zestaw SRT-3 do określenia współczynnika właściwości przeciwpoślizgowych, reflektometr do pomiaru widzialności w dzień i w nocy oznakowania poziomego dają możliwości wspólnego podjęcia działań wraz z gdańskim ośrodkiem naukowym przy przyszłych projektach badawczych. Spotkanie zakończyło się zwiedzeniem laboratorium gdzie zaistniała możliwość zapoznania się z najnowszymi urządzeniami do badań mieszanek mineralno-bitumicznych w które została wyposażona Politechnika Gdańska, a które pozwalają na dogłębne ocenienie jakości wykonanych nawierzchni.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258631
Deklaracja dostępnoœci