Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

W dniu 21 stycznia 2019 roku przedstawiciele Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział, na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, w Konsultacjach społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2013: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.
Współorganizatorem konferencji było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, spotkanie odbyło się w Wałczu w Centralnym Ośrodku Sportu. Zaprezentowano założenia pomocy regionom i samorządom lokalnym, wskazano główne kierunku dystrybucji środków publicznych w kolejnych perspektywach współfinansowania projektów ze środków wspólnotowych. W czasie dyskusji poruszono problem rozwoju infrastruktury lokalnej w tym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich jako konieczny element wzrostu atrakcyjności regionu i podniesienia standardu życia mieszkańców. Dzięki zorganizowanej konferencji samorządowcy z Województwa Zachodniopomorskiego będą mieli możliwość skuteczniejszego przygotowania się do aplikowania o środki przeznaczone na cele ujęte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, oraz poprzez prowadzone konsultacje wskażą przedstawicielom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju obszary i projekty szczególnie oczekujące wsparcia ze strony Państwa. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256489
Deklaracja dostępnoœci