Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2018 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych. 
W 2018 roku udało się nam wypracować przychód w wysokości 1 770.000,00 zł netto. Poszczególne Pracownie wypracowały następujące przychody Pracownia Mas Bitumicznych – 633.000,00 zł netto, Pracownia Kruszyw i Betonów – 283.000,00 zł netto, Pracownia Badań Terenowych – 768.000,00 zł netto. Struktura przychodów ZLD w Koszalinie w 2018 prezentuje się następująco: 34% to przychody z badań realizowanych w ramach budów Regionalnego Programu Operacyjnego, 37% to przychody z  badań realizowanych w ramach budów Rejonów Dróg Wojewódzkich ZZDW, 23% to przychody z badań realizowanych dla podmiotów zewnętrznych, 6% przychodu uzyskano w ramach obsługi Zimowego Utrzymania Dróg. W 2018 zrealizowaliśmy badania próbek nawierzchni bitumicznych na kwotę 550.000,00 zł netto, badania betonów, prefabrykatów, gruntocementów na kwotę 197.900,00 zł netto, na badaniach kruszyw i gruntów zarobiliśmy 62.000,00 zł netto, za badania parametrów nawierzchni (nośność, ugięcia, równość) - 242.600,00 zł netto, badanie właściwości przeciwpoślizgowych przyniosło przychód w wysokości 135.000,00 zł netto, na obsłudze dyżurów zimowego utrzymania dróg - 103.100,00 zł netto. W minionym roku 2018 zrealizowaliśmy zakupy inwestycyjne na kwotę 33.800,00 zł (sprężarka elektryczna do zestawu SRT-3, modernizacja samochodu transportowego Mercedes Benz, formy do automatycznego ubijaka Proctora, szafa dźwiękoszczelna do ubijaka Marshalla, wkładka do prasy Marshalla do badania sczepności międzywarstwowej). Na szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry wydaliśmy 21.700,00 zł. Liczymy, że rozpoczynający się rok 2019 będzie również satysfakcjonujący pod względem ilości zleconych i zrealizowanych zadań związanych z kontrolą jakości na drogach Województwa Zachodniopomorskiego.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256538
Deklaracja dostępnoœci