Narada podsumowująca mijający 2018 rok działalności ZLD w Koszalinie

W dniu 20 grudnia kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie spotkała się na naradzie podsumowującej mijający 2018 rok w trakcie której przeanalizowano i omówiono sukcesy oraz porażki i zarysowano perspektywy oraz wyznaczono cele do osiągnięcia w przyszłości. 
Zwrócono uwagę na 100% zrealizowanie założonego planu przychodów co świadczy o intensywności wykonanych badań laboratoryjnych i usług. Podsumowano efekt wdrożenia nowych badań w Pracowni Badań Terenowych: równości podłużnej i poprzecznej oraz makrotekstury, ugięć dynamicznych, widzialności w dzień i w nocy oznakowania poziomego nawierzchni. W trakcie narady poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: przypomniano o wykonanych w bieżącym roku badaniach środowiska pracy (hałas, pyły, wolna krzemionka, czterochloroeten, drgania), podsumowano udział kadry w okresowych szkoleniach BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej i osób kierujących pracownikami, potwierdzono udział osób zatrudnionych w okresowych badaniach lekarskich. Poinformowano pracowników ZLD w Koszalinie o planowanym powołaniu w roku 2019 spośród kadry specjalisty ds. BHP, który przejmie obowiązki pracodawcy w zakresie służby BHP. Podczas narady zapoznano pracowników ZLD w Koszalinie z bieżącą sytuacją finansową zakładu. Na koniec spotkania złożono z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia zdrowia i pokoju wszystkim pracownikom naszego zakładu oraz pomyślności w nadchodzącym 2019 roku.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256488
Deklaracja dostępnoœci