Udział w kursach zorganizowanych przez Centrum Szkolenia Kadr Oddziału SIiTK RP w Koszalinie

W dniach 18-19 października 2018 roku w miejscowości Sianożęty, kadra ZLD w Koszalinie, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenia wzięła udział w szkoleniach zorganizowanych przez SIiTK RP Oddział Koszalin. 
Pracownicy Pracowni Badań Terenowych i Pracowni Mas Bitumicznych pogłębiali swoją wiedzę przysłuchując się wykładowi na temat: „Naprawa nawierzchni, konstrukcji drogi, w ramach planowanych zabiegów remontowych, utrzymaniowych, prezentacja technologii napraw i wzmocnień”. Przedstawiciel kadry zarządzającej wziął udział w szkoleniu: „Prawo Zamówień Publicznych – aktualny stan prawny oraz praktyka stosowania”. Licznie przybyłe audytorium wymieniało się doświadczeniami i stosowanymi dobrymi praktykami w omawianych tematach. Prowadzący zajęcia specjaliści w przystępny i zrozumiały dla uczestników sposób przekazali najistotniejsze informacje dotyczące zgłębianej problematyki. W opisywanych dwóch blokach tematycznych swoją wiedzą ze słuchaczami dzielili się prelegenci: Iwona Miller-Rutkowska, dr inż. Stanisław Majer, dr inż. Bohdan Dołżycki, dr inż. Robert Jurczak, mgr inż. Maria Bogacka. Rozwój umiejętności i wiedzy pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, pomaga nam w jeszcze lepszym spełnianiu oczekiwań naszych klientów, dotyczących wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu trudnych technicznie problemów występujących w budownictwie komunikacyjnym. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256483
Deklaracja dostępnoœci