XVIII Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego

W dniach 20-21 września 2018 roku w Wałczu, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie XVIII Forum Drogownictwa, którego tematem przewodnim były „Nowoczesne, innowacyjne rozwiązania i materiały dla rozwoju i utrzymania sieci drogowej”.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele GDDKiA, ZZDW w Koszalinie, Starostwa Powiatowego w Wałczu, Miasta i Gminy Wałcz oraz członkowie SIiTK RP poruszyli wiele ciekawych tematów, między innymi dotyczących utrzymania obszarowego dróg, poprawy jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg, wpływu dróg lokalnych na rozwój otoczenia, itp. W ramach spotkania odbyła się wycieczka na teren realizowanej budowy obwodnicy Wałcza, gdzie zaistniała możliwość bezpośredniego skonfrontowania wybranych technologii z pojawiającymi się problemami. Uczestnictwo kadry ZLD w wydarzeniu wpływa na podniesienie jej stanu wiedzy i doświadczeń związanych z zarządzaniem siecią drogową, co pozwala w szerszym kontekście zrozumieć wagę i znaczenie wykonywanych przez nasze laboratorium badań jakościowych.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258622
Deklaracja dostępnoœci