Umowa na dofinansowanie projektu pt. „Poprawa BHP: zakup środków ochrony indywidualnej, mat podłogowych, obudów dźwiękoizolacyjnych, oznakowanie pojazdów”

Po długotrwałych staraniach Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę ma dofinansowanie projektu mającego na celu utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób zatrudnionych w naszym zakładzie oraz polepszenia warunków higienicznych przy wykonywaniu obowiązków służbowych zrealizowano szereg inwestycji: zakupiono środki ochrony indywidualnej pracowników (ochrony słuchu, okulary ochronne, osłony ochronne twarzy, nakolanniki, hełmy budowlane, rękawice antywibracyjne, kamizelki ostrzegawcze), zakupiono maty elektroizolacyjne podłogowe, oznakowano samochody służbowe, zakupiono i zamontowano na ciągnionych urządzeniach badawczych lampy ostrzegawcze, zakupiono i zamontowano na młocie Marshalla obudowę dźwiękoizolacyjną. Koszt całości projektu to prawie 30.000,00 zł brutto, z czego dofinansowanie z ZUS wyniosło 80% czyli 23.750,00 zł brutto. Działaniami podjętymi w stosunku do pracowników ZLD w Koszalinie w obszarze BHP nasz zakład udowadnia, że sprawy bezpiecznego realizowania usług dla naszych kontrahentów są dla jednostki rzeczą niezwykle istotną i ważną.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256561
Deklaracja dostępnoœci