Porozumienie z ZZDW w Koszalinie dotyczące wykonywania badań profilografem laserowym, ugięciomierzem dynamicznym i reflektometrem na sieci dróg wojewódzkich

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zawarło z jednostką ściśle z nami współpracującą - ZZDW w Koszalinie, kolejne Porozumienie obejmujące tym razem warunki wykonywania badań urządzeniami RSP, FWD i reflektometrem.
Nasz zakład będzie wykonywał szereg badań oceniających jakość i stan nawierzchni bitumicznych zarówno przed odbiorem robót, w trakcie okresu gwarancyjnego jak również kontrolnych i diagnostycznych na drogach Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach Porozumienia ZLD w Koszalinie podejmie się wykonania pomiarów równości podłużnej i poprzecznej oraz makrotekstury na całej ponad 2-tysięcznej sieci drogowej zarządzanej przez ZZDW w Koszalinie oraz szczegółowego badania diagnostycznego odcinka drogi nr 120 od km 18+000 do 21+000 w zakresie badań profilografem laserowym RSP, ugięciomierzem dynamicznym FWD wraz z konstrukcjami nawierzchni i właściwościami przeciwpoślizgowymi zestawem SRT-3. Mamy nadzieję, że bogate doświadczenia zdobyte na zrealizowanych zadaniach pozwolą naszym pracownikom na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego i maszynowego istniejącego w ZLD w Koszalinie.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258664
Deklaracja dostępnoœci