Badania ugięć sprężystych nawierzchni jezdni ugięciomierzem dynamicznym FWD dla Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

W kwietniu 2018 roku kadra Pracowni Badań Terenowych wykonała na drodze powiatowej DP 1203N pomiary nośności nawierzchni jezdni przy użyciu ugięciomierza dynamicznego FWD na zlecenie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.
Przedmiotem rozpoznania stanu drogi było również wykonanie konstrukcji jezdni wraz z podłożem gruntowym do głębokości 2,0 metrów. Na podstawie analizy otrzymanych wyników we współpracy z projektantem obliczono i dobrano propozycję wzmocnienia konstrukcji w celu uzyskania pakietu warstw zdolnego przenosić obciążenia jak dla drogi o kategorii ruchu KR2. Efektem wykonanych badań jest dostarczenie zarządcy drogi argumentów do podjęcia działań ograniczających ruch pojazdów ciężkich na rozpatrywanym odcinku związany z eksploatacją pobliskiej kopalni kruszyw, a doprowadzający stan jezdni do całkowitej degradacji.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258585
Deklaracja dostępnoœci