Umowa z Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zawarło umowę z ZDiT w Koszalinie na mocy której nasza jednostka zajmie się kontrolą jakości wykonanych robót na inwestycjach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2018 – 2021.
Na początek obszarem naszego zainteresowania będą dwa zadania: Przebudowa ulicy Zielonej i Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej. Zakres badań obejmuje opiniowanie recept mineralno-bitumicznych, pomiar ugięć sprężystych nawierzchni, badania powykonawcze MMA, sprawdzenie zagęszczeń nasypów oraz nośności i zagęszczenia podbudów, pomiary równości oraz szereg innych istotnych właściwości niezbędnych w procesie oceny jakości robót. Mamy nadzieję, że właśnie rozpoczęta współpraca między ZLD i ZDiT przyniesie wymierne korzyści w postaci poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa na ulicach Koszalina.       

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256595
Deklaracja dostępnoœci