Udział w szkoleniu „Doświadczenia z realizacji zadań ujętych w programach inwestycyjnych i modernizacyjnych dla infrastruktury drogowej”

W dniu 19-20 kwietnia 2018 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Mas Bitumicznych wzięli udział w szkoleniu dla kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej zorganizowanym przez Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr SIiTK RP.
Tematyka spotkania obejmowała między innymi omówienie błędów wykonawczych wpływających na połączenia między warstwowe i ich skutki w odniesieniu do trwałości zmęczeniowej, problemy przy zagęszczaniu warstw ścieralnych SMA, technologia MCE i uwagi odnośnie realizacji i jakości robót, błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym oraz ich konsekwencje i zapobieganie, doświadczenia z prowadzenia kontraktów w systemie „Projektuj i buduj”. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci i rzeczoznawcy między innymi dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, dr inż. Piotr Jermołowicz, dr inż. Stanisław Majer. Udział w szkoleniu podniósł wiedzę zawodową pracowników naszego zakładu, pozwalającą na właściwą ocenę i interpretację procesów zachodzących w MMA.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258557
Deklaracja dostępnoœci