Udział w szkoleniu z MCE w ramach doskonalenia zawodowego kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie

W dniu 16 marca 2018 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Kruszyw i Betonów wzięli udział w szkoleniu: Projektowanie i wbudowywanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) w świetle instrukcji GDDKiA oraz praktyki wykonawczej.
Organizatorem zajęć było Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów z Warszawy, szkolenie poprowadził dr inż. Bohdan Dołżycki z Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej, autor instrukcji GDDKiA „Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych”. W trakcie spotkania omówiono zasady projektowania i wbudowywania mieszanek MCE oraz zaprezentowano doświadczenia wykonawcze ze stosowania technologii MCE wraz z praktycznymi wskazówkami kiedy i jak stosować mieszanki MCE. Dzięki bogatym doświadczeniom kadry ZLD w Koszalinie z badań mieszanki MCE wbudowywanych na realizowanych zadaniach na drogach Województwa Zachodniopomorskiego, szkolenie stało się dobrą okazją do wymiany poglądów i krytycznych uwag dotyczących tej technologii.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256520
Deklaracja dostępnoœci